NEDERLANDSE DAG

Verplaatst naar het najaar van 2022 (informatie volgt zo spoedig mogelijk)

Behandelen op de groep

 

In de jeugdzorg en de forensische centra jeugd verblijven jongeren die behandeling en opvoeding nodig hebben. Dit moet vorm krijgen vanuit een nauwe samenwerking tussen behandelaren en groepsleiders. Natuurlijk zijn er nog meer betrokkenen, maar vandaag focussen we ons op de implementatie van behandeling op groepen. Hoe geef je hieraan vorm en zorg je dat jongeren echt iets meekrijgen voor hun verdere ontwikkeling.

PROGRAMMA

Donderdag 19 mei 2022

08:45

Online platform open

Ontvangst en ontmoeten

09:15 – 09:30

Welkom en inleiding

09:30 – 10:20

Het Waaiermodel: Werken met het Waaiermodel: Synergie is geen utopie
Elly van Laarhoven

 

Vakmanschap op de leefgroep biedt kansen om te verbinden

Residentiële behandeling staat sterk onder druk en het pleidooi voor een ambulante insteek wordt steeds vaker gehoord. Maar als ‘straffen’, ’bewaken’ of ‘beschermen’ een residentiële schakel in de keten noodzakelijk maakt, levert dat weer nieuwe vragen op over regime en behandelklimaat.

Met het Waaiermodel leveren we een bijdrage aan deze discussie. Het biedt een helder kader voor de beantwoording van vragen over de vormgeving aan het regime, de integratie van therapeutische behandelingen en het ontvankelijk maken voor interventies, zowel tijdens als na de residentiële schakel. Ook wordt de focus gelegd op de verbinding met zowel de ouders als andere professionals zodat bij alle betrokkenen de neuzen eenzelfde kant op staan.

Aan de hand van een casus leggen we de structuur van het Waaiermodel uit. Praktische handvatten ten behoeve van het vakmanschap op de leefgroep vloeien hieruit voort. Maar ook zoomen we in op de samenwerking met therapeuten, maatschappelijk werk, leerkrachten en professionals binnen het justitiële veld. Dat het geheel meer is dan de som der delen proberen we niet alleen te illustreren; we hopen met deze-presentatie alle aanwezigen te activeren en te inspireren.

10:20 – 10:30

Pauze

10:30 – 11:20

Attachment Based Care op de groep
Ilse deVacht en Sandy van Gruijthuijsen

 

ABC voor residentiële zorg, wat houdt het in om op de groep te werken vanuit de kennis van Attachment Based Family treatment. Een methode waarbij ouders en jongeren leren om tot herstel te komen door de adolescent te helpen toenaderingsgedrag te latenzien op momenten van crisis en het liefst daarvoor al.  Ilse deVacht heeft binnen haar eigen instelling samen met haar team vorm aan behandeling van adolescenten en geeft al langer trainingen hierover voor behandelteams in België en Nederland. Zij werd door de Catamaran, Kliniek voor Forensische jeugdpsychiatrie en orthopsychiatrie uitgenodigd om met een team van behandelaren en groepsleiding aan de slag te gaan. Ervaringen met dit proces worden gedeeld. Wat is ervan geleerd? Ook teamleden van de Catamaran zullen hun ervaringen delen.

11:20 – 11:30

Pauze

11:30 – 12:20

SafePath          

Irene Bos

 

SafePath is inmiddels een bekende methodiek binnen Jeugdzorg en binnen forensische centra jeugd. Werken vanuit Schema therapeutische principes op de groep, hoe ziet dat in de praktijk eruit. Wat zijn de rollen van behandelaar, groepsleiding, teamleiders en anderen in je organisatie. Wat zijn de lessen van de implementatie van deze methodiek.

12:20 – 13:20

Lunchpauze

met netwerk carrousel en ontmoeten

13:20 – 14:10

Opvoeden op de groep is ook behandelen
Ingrid van den Bogerd

 

Als het echt niet anders kan neem je als team opvoedingstaken van ouders over, in hoeverre gaat het hierbij ook om behandelen? Binnen de forensische jeugd en orthopsychiatrie is heel veel aandacht voor interventies die effectief zijn voor behandelen van jongeren die delict gedrag vertonen of daarop een hoog risico hebben. Jongeren volgen therapieën en trainingen. Maar hoe zie je in het dagelijks leven op de groep dat er ook daar behandeld wordt.

14:10 – 14:20

Pauze

14:20 – 15:00

Forumdiscussie
onder leiding van Gorry Cleven

 

Welke kennis en vaardigheidsontwikkeling zouden moeten worden aangeboden in de nascholing van behandelaren en groepsleiders in de forensische jeugdzorg en jeugdpsychiatrie.

15:00 – 15:30

Napraten op het netwerkplein

INSCHRIJVEN

Registratie

Regulier

Voltijdstudent

EFCAP-lid

T/m 1 mei 2022

€ 195

€ 155

€ 175

Vanaf 2 mei 2022

€ 185

€ 235

€ 210